החל מבחינת המועצה שהתקיימה בקיץ 2017 חלו שינויים משמעותיים בבחינה בביקורת. השינויים באים לידי ביטוי במספר היבטים:

  1. מתן דגש לשאלות הדורשות הבנה מעמיקה ומשמעותית של הביקורת;
  2. מעבר לשאלות אינטגרטיביות – שאלות שהתשובה שלהן מתפרסת על פני מספר רב של תקנים ולא רק על תקן אחד כבעבר;
  3. מעבר לשאלות בהם נכללים נתונים מתוך הדוחות הכספיים והסטודנטים נדרשים גם לזהות את סיכוני הביקורת הנובעים מהנתונים וגם לפתח מענה ביקורת הולם. בעבר נהגו לתת לסטודנטים  את הבעיות והדרישה מהסטודנטים הייתה רק לפתח מענה ביקורת;
  4. מתן דגש לשאלות "פרקטיות" בביקורת – שאלות דומות לאלו העשויות להידרש מרואה החשבון במסגרת עבודתו במשרד רואי חשבון;
  5. גיוון השאלות בהשוואה למועדים קודמים;

אנחנו במיומנות זיהינו את השינויים בבחינה הרבה זמן לפני שהם התרחשו. כבר בחודש ינואר 2017 פרסמנו באתר זה אודות השינויים שצפויים להיות בבחינה.

בהתאם לכך, עדכנו את מערכי ההרצאות בקורס, כתבתנו עשרות שאלות חדשות בהם ניתן דגש לדרישות החדשות של הבחינה, ועידכנו את ספר ההכנה השלם לבחינה. כתוצאה מכך, סטודנטים שלמדו אצלנו או רכשו את ספר ההכנה שלנו נחשפו לשינויים ונערכו להם מבעוד מועד.

שינויים אלו דורשים מהסטודנטים לבצע שינויים משמעותיים באופן הלימוד ובהרגלי הלמידה. הסטודנטים נדרשים להגיע לבחינה כשהם מבינים את מתודולוגיית הביקורת ומצויידים במיטב הכלים לפתרון שאלות עומק, שאלות אינטגרטיביות ושאלות הבנה.

שינויים בבחינה, קיץ 2020

פרויקט הקודיפיקציה (Accounting Standard Codification) הינו מהלך של לשכת רואי החשבון בישראל שאושר בחודש אוגוסט 2018 ושבמסגרתו אורגנו מחדש תקני הביקורת של הלשכה, לרבות תקנים העוסקים בסקירת דוחות כספיים ביניים ובכללי התנהגות מקצועית, להרחבה נוספת ראה באתרנו

אנו מעריכים שלקראת הבחינה הקרובה השינויים הנ"ל ילכו ויעמיקו, רמת הקושי של הבחינות תעלה והדרישות מהסטודנטים ילכו ויגדלו. בהתאם לכך, אנו מוודאים שרמת הלימוד בקורס והשאלות הרבות שמשולבות בספר ההכנה יתאימו לדרישות ההולכות וגדלות ויאתגרו את הסטודנטים עם מצבים חדשים ומשתנים באופן שיכין אותם באופן מיטבי לבחינה.

 

כיצד אנחנו נערכים לשינויים

אנו במיומנות חיים את עולם הביקורת, הן בהיבט הפרקטי היומיומי, והן בהיבט האקדמי במסגרת הכנת סטודנטים לבחינת המועצה. שיטות הלימוד שפותחו על ידינו שמות דגש על לימוד באמצעות הבנת החומר ועל מתן כלים לסטודנטים להתמודדות עם שאלות הבנה ושאלות עומק. אנחנו לא מסתמכים על בחינות קודמות, ולא דוגלים בהעתקת תקני הביקורת למחברת הבחינה.יש לנו ניסיון בשינויים ובהטמעת מערכי למידה מתאימים. שיטות הלימוד שלנו מותאמות לשאלות מורכבות, לשאלות חוצות תקנים, לשאלות הבנה, לניתוח נתונים ולשאלות בהם יש את גורם ההפתעה לסטודנט.

אנחנו תמיד עם "היד על הדופק" מעודכנים ומעדכנים אתכם בכל התקנים, החוקים, ההצעות לתקינה ולחקיקה כך שתגיעו מוכנים באופן מיטבי לבחינה!

הסטודנטים שלנו הגיעו ערוכים ומוכנים לבחינה בביקורת!

הסטודנטים שלנו לא הופתעו מאופי השאלות ומסגנונם, הם ידעו כיצד לגשת לשאלות וכיצד להתמודד איתם, כל זאת מכיוון שהם נחשפו לשאלות דומות במסגרת הקורסים וספרי הקורס ומכיוון שהם הגיעו לבחינה כשהם מצוידים בכלים מתאימים למענה לבחינה מסוג זה.

יעידו על כך עשרות התודות שקיבלנו מיד לאחר הבחינה במיילים, בהודעות, בווטסאפ בפייסבוק ובטלפון. תגובות שמחממות את הלב וגורמות לנו לרצות ולהמשיך לפתח כלים נוספים שיסייעו לכם הסטודנטים לעבור את הבחינה בהצלחה.

שינויים בבחינה הצפויים בעתיד הרחוק

בעתיד אנו צופים שילוב שאלות אמריקאיות, (רב ברירה) אשר דורשות הבנה מעמיקה כדי לבחור בתשובה הנכונה. ובנוסף, אנו צופים  מעבר לבחינות ממוחשבות, דבר אשר  יאפשר לבחון את כישורי הסטודנטים בתחומים הקרובים לתחומים שיש לתת עליהם מענה במסגרת העבודה בפרקטיקה. השגת מטרה זו תבטיח שרואי החשבון יהיו בעלי הכישורים הנדרשים לבצע את עבודת רואה החשבון המודרני במאה

ה -21 .

להלן מאפייני שאלות שעשויים להיכלל בבחינות הממוחשבות:

  1. שאלות הדורשות ניתוח מידע – לדוגמא: יינתן לסטודנטים טיוטת דוח כספי מלא והם יידרשו לתכנן את הביקורת על סמך הדוח הכספי שהומצא להם.
  2. הסטודנטים יידרשו לבצע כרייה ושליפה של נתונים מקובצי אקסל או מקובצי DATA
  3. הסטודנטים יידרשו לבצע שימוש בספרות מקצועית, כגון: חוקים, תקנות, הבהרות, פרסומים מקצועיים של הרשות לניירות ערך וכיו"ב לצורך פתרון שאלות.

מעבר לבחינות ממוחשבות דורש ממועצת רואי החשבון היערכות לוגיסטית ומקורות תקציב מתאימים. נראה ששלב זה לא ייושם בעתיד הקרוב, אולם עצם העלאת המודעות לנושא וקביעת יעדים מהווה את אבן הפינה להחלת השינוי שאנו בטוחים שיתרחש.

לניתוח בחינות המועצה האחרונות 

אז אם אתם רוצים להגיע מוכנים לבחינת המועצה הקרובה בביקורת, אם אתם לא רוצים להיות מופתעים מהבחינה הבאה, אם אתם רוצים לקבל כלים אמיתיים להתמודד עם הבחינה בהצלחה – הירשמו לקורסים שלנו

 

מיומנות – להגיע מוכנים לבחינה!