לאחרונה החליטה מועצת רואי חשבון על גיוס כותבים חדשים לבחינות המועצה. מועד קיץ 2017 יהיה המועד הראשון בו הבחינה בביקורת תערך על ידי הכותבים החדשים. למידע נוסף על השינויים הצפויים לחצו כאן.

 

בחינת מועצת רואי החשבון בביקורת מתקיימת פעמיים בשנה. מועד חורף (דצמבר/ ינואר) ומועד קיץ (יולי/ אוגוסט). הבחינה בביקורת הינה אחת מ – 15 בחינות מועצה אותן נדרש לעבור על מנת לקבל רישיון לעסוק בראיית חשבון. בנוסף, נדרשת תקופת התמחות של שנתיים. סטודנטים הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בארץ זכאים לקבל פטור מ – 13 בחינות בתנאי שעמדו בכל דרישות האוניברסיטה ומחוייבים לגשת לבחינה בביקורת (סופיות ב') ובפיננסית (סופיות ב').

 

 

מבנה הבחינה בביקורת

הבחינה בביקורת כוללת שני חלקים כשבכל חלק 5 שאלות. משך הזמן המוקצב לכל חלק הינו שעתיים וחצי (לעתים יכול להיות ארוך יותר) ובין שני החלקים יש הפסקה של כשעה.

הבחינה כוללת שאלות מסוגים שונים. בשנים האחרונות, לאחר שהותר לסטודנטים להיעזר בבחינה בספרי גילויי הדעת, ניתן דגש בבחינה על הבנת החומר והבנת מתודולוגיית הביקורת ופחות על ציטוטים ולימוד בעל-פה. לתשומת לב, בבחינה תתכנה שאלות בנושאים שלא כלולים בספרי גילויי הדעת (המותרים לשימוש בבחינה – ראה להלן) כגון: הצעות לגילויי דעת, מאמרים מביטאון רואה החשבון ומהעיתונות הכלכלית, אירועים בארץ ובעולם, חוקים ותקנות הקשורים לעבודת רואי החשבון וכיו"ב.

 

חומר עזר מותר בבחינה בביקורת

בבחינה מותר השימוש בקובצי גילויי דעת ותקנים ישראליים ו/או בנוסחים המשולבים של תקנים וגילויי דעת בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל.

 

מאפייני בחינת המועצה בביקורת

להלן מאפייני הבחינה העיקריים:

  1. היקף החומר התיאורטי הנדרש הינו גדול מאוד והוא כולל מאמרים, פסקי דין, חוקים ותקנות, מוסדות המקצוע בארץ ובעולם ועוד…
  2. שאלות הדורשות הבנה של מתודולוגיית הביקורת
  3. נדרשת יכולת ניסוח טובה של תשובות ומיומנות בכתיבת פתרון תמציתי ומדוייק המתייחס לסוגיות העיקריות שבשאלה
  4. לחץ זמן

 

הציונים בבחינת המועצה בביקורת

הציונים מתקבלים כחודשיים וחצי לאחר מועד הבחינה (פרק זמן הפירסום עשוי להשתנות מבחינה לבחינה). ציון עובר בבחינה הינו 60 ומעלה.

רוב הנכשלים מצויים בטווח הציונים שבי ן 57.0   ל – 59.4.

59.5 מהווה ציון עובר המעוגל לציון 60.

 

ערר על תוצאות בחינת המועצה בביקורת

ניתן להגיש למועצה ערעור על ציון בחינה תוך 30 יום ממועד קבלת המכתב הרשמי ובו ציון הבחינה. תשובת הערר מתקבלת לאחר כחודש (כתלות בכמות העררים) והיא סופית.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף:

החלה ההרשמה לקורסי ההכנה, קיץ 20'